Mit barndomshjem i Hellerup

Boris Weinerts slægt

Vibeke Hassing 11.09.1926

SLÆGTEN WEINERT

Heinrich Eduard Theodor Weinert

1864-1933

Boris Weinert

1901-1976

Sven Weinert

1927-

Birgitte Weinert

1929-1992

Lene Plesner

1956-2011

St. Jacobs sogn, København 1821-1828 Viede

opslag 299. 1926, den 11. september

Ungkarl landbrugskandidat Boris Weinert, Frederiksberg Alle 47.

25 år. Født i Sct. Petersborg 4. marts 1901.

Søn af direktør Heinrich Eduard Theodor Weinert og hustru Elisabeth Antonia f. Klingenberg, Brudgommens bopæl.

Ugifte Vibeke Hassing, Frederiksberg Alle 35, 19 år.

Født i København, Sct. Jabobs sogn 29. september 1905.

Datter af læge Johannes Hassing og hustru Astrid Elisabeth f. Jürs. Døde.

Forlovere:

Brudgommens fader og dr.med. Borries, Rigshospitalet.

Lysning i Frederiksberg kirke 13. august 1926. Viet 11. september 1926 i kirken.

Hvem var disse mennesker?

Hvor kom de fra og hvad var deres videre skæbne?

Dr.med Borries

Han var brudens fætter, og blev senere min far. Født 1887 og blev senere gift med Astrid Marqvardt, datter af Christian Marqvardt, som var sagfører og som især arbejde med forsikringssager.

Vibeke Hassing

Vibeke Hassing var datter af Johannes Hassing, en bror til min farmor. Han var læge med forsikringssager som sit speciale. Vibekes mor var død for 3 år siden, da Vibeke var 16 år, og faderen døde i januar året før Vibeke giftede sig med den russiske flygtning, Boris Weinert. Hun havde en 2 år yngre søster Agnete, samt to ældre halvbrødre, hvoraf den ene var sindslidende, den anden bosat i Berlin.

Heinrich Weinert

Brudgommens far var født 17. januar 1864 i Sct. Petersborg. Familien bor i 1913 i Koikkala, en forstad til Sct. Petersborg. Det er mit indtryk efter det lidt som Boris har fortalt at familien var velstående. På grund af revolutionen flygter hele familien til Danmark i 1918. I 1924 opnåede Heinrich Weinert Dansk Statsborgerskab.

 

Indvandrer Databasen i Furesø Museet:

Weinert, Heinrich Eduard Theodor. Direktør, af Frederiksberg, født 1864 af danske forældre, og som i 21-års alderen blev neutraliseret i Rusland, kom 1918 her til landet, hvor han – bortset fra kortere forretningsrejser til Tyskland – stadig har opholdt sig. Fra 1920 har han boet på Frederiksberg. Andrageren er gift med en i Riga født kvinde, med hvem han har 4 børn. Han anbefales af Frederiksberg kommunalbestyrelse. 

Politiets registerblade:

1.5.1918: Weinert, Heinrich Theodor. Fødested: Rusland, 18.1.64.

Ægteskabelig stilling: Gift med Elisabeth Antonia. Fødested: Riga.

1.5.1918: Vester Voldgade 4, 3.

1.5.1920: Herluf Trolles Gade 9, 3.

1.11.1920: Frameldt (Københavns kommune og flyttet til Frederiksberg). 

 

Heinrich Weinert blev ved ankomsten til Danmark i 1918 direktør i Forsikringsselskabet Salamandra.

Dagmaria: På grund af sin geografiske beliggenhed tiltrak Danmark emigranter fra den baltiske region. De fleste flygtninge stammer fra guvernementer i det tidligere tsar-Rusland og fra Sct. Petersborg. Mange tidligere officerer, der under deres exil ikke længere var i tjeneste, gik over til at blive forretningsfolk. I Danmark fandtes der nogle forsikringsselskaber, hvis ledelse og personale var helt igennem russisk. De største af dem var ”Rossija” som var dannet i Danmark 1918, og ”Salamandra”, som var dannet i Rusland, men som efter revolutionen flyttede til Danmark.

Jeg har ikke fundet oplysninger om indvandring eller ansøgninger om Dansk Statsborgerskab fra hustruen eller fra 3 af de 4 børn. Kun sønnen Boris Weinert er registreret som flygtning i Danmark. Mine oplysninger om Boris Weinerts forældre, søskende og andre slægtninge stammer fra en liste, der lå mellem Boris´ efterladte papirer, samt vedrørende Elisabeth Klingenbergs familie, hvad jeg har fundet på internettet.

Sigrid Weinert

Datteren Sigrid er det ældste barn. Hun er født 17. august 1893 og gifter sig i Rusland den 24. oktober 1915 med Volodja Matzon. Parret får 3 børn: Milizia, født 1916, Boris født 1921, og og Iza, født 1926. Hvad blev der af hende? Blev hun i Rusland med sin familie, eller er de endt et andet sted i verden?

Orest Weinert

Sønnen Orest er født 12. februar 1895. Han er 1927 ved Boris´søn Svens dår registreret som fadder: Læge Orest Weinert, Bruxelles. Han har 23. august 1919 giftet sig i Bruxelles med Heddy Sundgren, og parret får 3. marts 1924 sønnen Igor. Da faderen Heinrich Weinert bliver pensioneret bosætter forældrene sig i Bruxelles, hvor moderen dør 22. oktober 1930, og faderen dør 1. oktober 1933. Orest Weinert dør i Bruxelles den 24. juni 1957.

Ira Weinert

Datteren Ira Weinert er født i Rusland 15. oktober 1898. Det fremgår ganske vist af Politiets registerblade, at hun er født den 27. oktober – måske er det dåbsdagen? Ira følger i første omgang med sin far og broderen Boris til Danmark. Ifølge politiets registerblade bor hun sammen med sin far fra 1. november 1918 indtil også hun bliver frameldt 1.11.1920. Den 15. januar året efter bliver hun i Tyskland gift med Edwin Seidel, og parret får to børn: Herbert i 1922 og Karin i 1927. De bor i Zeitz, en by, der senere kommer ind i DDR/Østtyskland. Peter Lyngse, gift med Boris´ barnebarn Lene, har fortalt, at Boris på et tidspunkt fik lavet nogle falske papirer så han kunne besøge sin familie i Østtyskland.

Boris Weinert

Da Boris Weinert er 25 år og Vibeke Hassing er 19 år, gifter sig 4. marts 1926. På dette tidspunkt er han registreret boende Frederiksberg Alle 48, hvilket også er forældrenes bopæl. Han er den 20. marts 1926 registreret som russisk flygtning og skal bære et identitetsbevis, som gælder for et år af gangen. Boris skal med mellemrum præsentere en ”Vandelsattest”, et i dag fuldstændig ukendt begreb. Flere af den slags ligger mellem hans efterladte papirer, og alle oplyser at Boris Weinert er et hæderligt og ordentligt menneske, om hvem intet ufordelagtigt er bekendt. Blandt underskriverne er i et tilfælde hans forældre, i andre tilfælde dukker navne op som jeg genkender fra mine forældres omgangskreds.

Boris Weinert fra i tiden fra hans ankomst til Danmark i 1918 og til hans giftermål 1926 uddannet sig til landbrugskandidat, og i den forløbne tid haft ansættelse på forskellige gårde rundt om i landet. Der ligger breve og lykønskningskort fra hans tidligere arbejdssteder mellem hans papirer. I 1925 består han sin landbrugseksamen fra Den Kongelige Veterinær- og landbohøjskole.

En udateret udskrift af Boris Weinerts journal i Indvandrerdatabasen, lb.nr. 747 oplyser: Weinert, Boris, landbrugsstuderende, af Frederiksberg, født 1901 i Leningrad, af dansk herkomst, kom i 1918 her til landet, hvor han derefter stadig har opholdt sig. Fri 1921 har han boet på Frederiksberg. Andrageren, der er det danske sprog mægtig, og som har bestået eksamen som landbrugskandidat ved den Kgl. Veterinær- og Landbrugsskole, samt optagen i den danske Lægdsrulle, er ugift. Han anbefales af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Andragerens fader har erhvervet dansk Indfødselsret ved lov nr. 65 af 29. marts 1924, jfr. Løbe-nr. 1236.

Boris har altså erhvervet dansk statsborgerskab efter overstået eksamen i 1925 og før sit giftermål i marts 1926. I sommeren 1927 omkring et år efter brylluppet kommer parrets første barn til verden.

Sct. Jacobs sogn 1924-1937 Fødte drenge

Op. 69, no. 26, Født den 18. juni 1927 i St. Markus sogn: Sven Weinert

Forældre: Landbrugskandidat Boris Weinert og hustru Vibeke, født Hassing

Faddere:    Forældrene.

                  Frk. Agnete Hassing, Annexstræde 3, Valby

                  Læge Orest Weinert, Bruxelles

                  Apoteker Carl Lanning og hustru Margrethe, Frederiksberg

                  Skomagermester Henrik Nielsen og hustru Johanne, Roskilde

Men Boris har åbenbart svært ved at finde job efter overstået eksamen. Jeg har aldrig hørt om at han skal have arbejdet i landbruget efter ægteskabets indgåelse. Der ligger en del ansøgninger om meget forskellige jobs, også som taxachauffør har han forsøgt sig, og begrunder det et sted med at ”- tiderne inden for landbruget ikke er gunstige i disse år”. 

Jeg har fået fortalt, at på et tidspunkt i 1920erne kørte den belgiske stat en stor kampagne, bl.a. her i Danmark, for at hverve folk til at lære de indfødte i Belgisk Congo at opdyrke jorden. På et tidspunkt omkring årsskiftet 1928-1929 forlader Boris sin unge kone og lille søn og rejser til Congo. Hen på sommeren 1929 kommer parrets andet barn til verden.

Sct. Jacob sogn, Københavns amt 1924-1937 Opslag 94.

Fødte: 1929, den 13. juli i St. Markus sogn: Birgitte Weinert.   

Forældre: Boris Weinert og hustru Vibeke, født Hassing, Peter Bangsvej 61

Dåbsdag: 6. oktober 1927.

Faddere:    Moderen

                  Dr.med. Theodor Borries, Holsteinsgade 42

                  Cand.pharm. Carl Lanning, Frederiksberg,

og fru Margrethe Lanning, s.st.

(Bem: Udtrådt af Folkekirken 5. februar 1985. Til Vangede sogn).

To år senere, den 15. december 1931 bliver Vibeke Weinert fundet død i sin lejlighed. Hun har nogle dage før, med henvisning til at hun skulle indlægges et par dage på sygehus, anbragt sine børn i et børnehjem på Tjørnevej 14 i Lyngby, som var drevet af sagfører Christian Marqvardts hustru og datteren, Astrid Marqvardt. 

Theodor Borries blev børnenes værge, og det midlertidige ophold kom til at strække sig over flere år. På et tidspunkt vendte Boris Weinert tilbage til Danmark. Han gjorde igen et ihærdigt forsøg på at skaffe sig job i Danmark, og i flere af hans ansøgninger nævner han, at det er vigtigt for ham at være i Danmark for at kunne følge med i sine børns opvækst.

I sommeren 1933 opgav Boris Weinert at finde job i Danmark og besluttede at vende tilbage til Congo. Han indvilligede ifølge et notat dateret 14. august 1933, at overlade børnene til deres værge Theodor Borries. Denne var nu blevet forlovet med Astrid Marqvardt. Børnehjemmet lukkedes, og da parret giftede sig den 31. august 1933, flyttede børnene Sven og Birgitte Weinert ind i parrets nye hjem på Gjørlingsvej 4 i Hellerup. Et års tid senere kom jeg så til verden.

En artikel i Ekstrabladet 12.11.1938 fortæller, at malerinden Ulla Håkø i december 1937 indgik ægteskab med Boris Weinert. Krigen sætter midlertidig en stopper for al videre kontakt mellem Boris og børnene. Men i foråret 1946 rejser Sven ned til sin far og vender ikke mere tilbage til Danmark. Sven har i en artikel i ugebladet Ude&Hjemme 1974 fortalt sin egen historie om sin opvækst og om livet i Congo indtil landet opnåede selvstændighed og europæerne blev smidt ud.

Omkring den tid blev Boris Weinert pensioneret og vendte tilbage til Danmark sammen med malerinden Ulla Håkø. I hans sidste leveår oplevede den store glæde omsider at lære sin datter, og ikke mindst barnebarnet Lene at kende. Han døde i 1976, nogle få år efter Ulla Håkø. 

Familien Weinert i Koukkala i Rusland 1913. Orest, Elisabeth, Heinrich, Ira, Sigrid og Boris Weinert.

Sven Weinerts datter Sigrid Weinert født 13.6.1952 i Congo